• Image Processing and Acquisition using Python

  Image Processing and Acquisition using Python

  Image Processing and Acquisition using Python provides readers with a sound foundation in both image acquisition and image processing—one of the first books to integrate these topics together. By improving readers’ knowledge of image acquisition techniques and corresponding image processing, the book will help them perform experiments more effectively and cost efficiently as well as analyze and measure more accurately. Long recognized as...

   388 p haui 23/06/2022 4 0

 • INTROCDUCTION TO IMAGE PROCESSING WITH PYTHON

  INTROCDUCTION TO IMAGE PROCESSING WITH PYTHON

  INTROCDUCTION TO IMAGE PROCESSING WITH PYTHON Nour Eddine ALAA and Ismail Zine El Abidne March 5, 2021 LAMAI Laboratory FST Marrakech Cadi Ayyad University 1 Contents 1 Abstract 2 Introduction : 2.1 What is a Digital Image 2.2 Image Processing . . . 2.3 Internship Objectives . . 2.4 Project Results . . . . . 4 . . . . 5 5 6 7 7 3 Python 3.1 Denition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Libraries . . . . ....

   77 p haui 23/06/2022 5 0

 • 高级飞翔篇 II = Boya Chinese II

  高级飞翔篇 II = Boya Chinese II

  Thông tin trích dẫn: 高级飞翔篇 II = Boya Chinese II. 李晓琪. NXB 北京大学出版社, 2010. Vui lòng truy cập địa chỉ sau để download và biết thêm thông tin chi tiết: http://lib.haui.edu.vn/Opac80/Detail.aspx?id=19646&f=fulltext&v=%u9ad8%u7ea7%u98de%u7fd4%u7bc7+II+%3d+Boya+Chinese+II Bạn đọc có thể tìm thêm tài liệu tại Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội tại địa chỉ:...

    p haui 21/06/2022 19 0

 • 高级汉语阅读与写作教程 II = Advanced Chinese reading and writing course II

  高级汉语阅读与写作教程 II = Advanced Chinese reading and writing course II

  Thông tin trích dẫn: 高级汉语阅读与写作教程 II = Advanced Chinese reading and writing course II. 赵昀晖. NXB Peking University Press, 2020. Vui lòng truy cập địa chỉ sau để download và biết thêm thông tin chi tiết: http://lib.haui.edu.vn/Opac80/Detail.aspx?id=19640&f=fulltext&v=%u9ad8%u7ea7%u6c49%u8bed%u9605%u8bfb%u4e0e%u5199%u4f5c%u6559%u7a0b+II+%3d+Advanced+Chinese+reading+and+writing+course+II Bạn...

    p haui 21/06/2022 3 0

 • 高级汉语阅读与写作教程 I (第=版) = Advanced Chinese reading and writing course I

  高级汉语阅读与写作教程 I (第=版) = Advanced Chinese reading and writing course I

  Thông tin trích dẫn: 高级汉语阅读与写作教程 I (第=版) = Advanced Chinese reading and writing course I. 赵昀晖. NXB Peking University Press, 2019. Vui lòng truy cập địa chỉ sau để download và biết thêm thông tin chi tiết:...

   9 p haui 21/06/2022 4 0

 • 音声教育の実践 =Thực hành giáo dục giọng nói

  音声教育の実践 =Thực hành giáo dục giọng nói

  Thông tin trích dẫn: 音声教育の実践 =Thực hành giáo dục giọng nói. Toshiyuki Kawano. NXB くろしお出版, 2014. Vui lòng truy cập địa chỉ sau để download và biết thêm thông tin chi tiết: http://lib.haui.edu.vn/Opac80/Detail.aspx?id=21450&f=fulltext&v=%u97f3%u58f0%u6559%u80b2%u306e%u5b9f%u8df5+%3dTh%u1ef1c+h%u00e0nh+gi%u00e1o+d%u1ee5c+gi%u1ecdng+n%u00f3i Bạn đọc có thể tìm thêm tài liệu...

    p haui 21/06/2022 4 0

 • 音声を教える CD-ROM付=Dạy âm thanh với CD-ROM

  音声を教える CD-ROM付=Dạy âm thanh với CD-ROM

  Thông tin trích dẫn: 音声を教える CD-ROM付=Dạy âm thanh với CD-ROM. . NXB ひつじ書房, 2020. Vui lòng truy cập địa chỉ sau để download và biết thêm thông tin chi tiết: http://lib.haui.edu.vn/Opac80/Detail.aspx?id=21479&f=fulltext&v=%u97f3%u58f0%u3092%u6559%u3048%u308b%u3000%uff23%uff24%uff0d%uff32%uff2f%uff2d%u4ed8%3dD%u1ea1y+%u00e2m+thanh+v%u1edbi+CD-ROM Bạn đọc có thể tìm thêm...

    p haui 21/06/2022 2 0

 • 都道府県別日本の伝統文化 3=Văn hóa truyền thống Nhật Bản theo quận 3

  都道府県別日本の伝統文化 3=Văn hóa truyền thống Nhật Bản theo quận 3

  Thông tin trích dẫn: 都道府県別日本の伝統文化 3=Văn hóa truyền thống Nhật Bản theo quận 3. 国土社編集部. NXB 国土社, 2017. Vui lòng truy cập địa chỉ sau để download và biết thêm thông tin chi tiết:...

    p haui 21/06/2022 4 0

 • 通訳翻訳訓練 基本的概念とモデル =Đào tạo phiên dịch và dịch thuật Khái niệm và mô hình cơ bản

  通訳翻訳訓練 基本的概念とモデル =Đào tạo phiên dịch và dịch thuật Khái niệm và mô hình cơ bản

  Thông tin trích dẫn: 通訳翻訳訓練 基本的概念とモデル =Đào tạo phiên dịch và dịch thuật Khái niệm và mô hình cơ bản. D.ジル 著. NXB みすず書房, 2012. Vui lòng truy cập địa chỉ sau để download và biết thêm thông tin chi tiết:...

    p haui 21/06/2022 4 0

 • 通訳の技術 CD付き=Công nghệ phiên dịch với CD

  通訳の技術 CD付き=Công nghệ phiên dịch với CD

  Thông tin trích dẫn: 通訳の技術 CD付き=Công nghệ phiên dịch với CD. 小松 達也 著. NXB 研究社, 2019. Vui lòng truy cập địa chỉ sau để download và biết thêm thông tin chi tiết: http://lib.haui.edu.vn/Opac80/Detail.aspx?id=21862&f=fulltext&v=%u901a%u8a33%u306e%u6280%u8853%u3000%uff23%uff24%u4ed8%u304d%3dC%u00f4ng+ngh%u1ec7+phi%u00ean+d%u1ecbch+v%u1edbi+CD Bạn đọc có thể tìm thêm...

    p haui 21/06/2022 2 0

 • 越汉翻译教程 – Giáo trình Phiên dịch Việt - Hán

  越汉翻译教程 – Giáo trình Phiên dịch Việt - Hán

  Cuốn sách phù hợp với đặc điểm dạy học của người Việt trong thế kỷ 21, dựa trên bản dịch sách đã sử dụng nhiều năm và được viết lại theo yêu cầu của thời đại. Mục đích của việc biên soạn là giới thiệu kiến ​​thức về dịch thuật Việt - Hán cho sinh viên, truyền đạt kỹ năng dịch thuật và cung cấp tài liệu giảng dạy hỗ trợ...

   8 p haui 21/06/2022 3 0

 • 语义学教程 = Giáo trình ngữ nghĩa học

  语义学教程 = Giáo trình ngữ nghĩa học

  Ngữ nghĩa học là ngành học phát triển nhanh nhất và tích lũy nhiều kiến ​​thức mới nhất trong lĩnh vực ngôn ngữ học đương đại trong những thập kỷ gần đây. Cuốn sách này dựa trên các lý thuyết cơ bản của ngôn ngữ học như ngữ nghĩa nhận thức đương đại, nghiên cứu về cú pháp và quan hệ ngữ nghĩa, ngôn ngữ học văn bản, ngữ dụng...

   8 p haui 21/06/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số